لیست آگهی فروش تاکسی

هرگونه خرید و فروش از طریق سازمان حمل و نقل همگانی مشکین شهر قابل اعتبار می باشد. جهت طی مراحل اداری به کارشناس ثبت معاملات مراجه نمایید.

ردیف تصویر خودرو نام و نام خانوادگی مالک خودرو مدل ماشین نوع خودرو قیمت تلفن ثابت تلفن همراه آدرس توضیح تاریخ